EEN PATENT: WAT KUN JE ER MEE?

 

Overweegt u om een patent (=octrooi) aan te vragen of hebt u een patent en vraag u zich af wat u er mee kunt doen?

 

Wettelijk gezien, kun u een aan patent gebruiken om namaak te verbieden in het land waar het patent geldig is. Een patent krijg u in Nederland na 18 maanden nadat u er om gevraagd hebt en aan wat formele eisen hebt voldaan, zoals leges betalen (€220,-), een beschrijving van de uitvinding met de juiste hoofdstukken, kantlijnen etc. en een goed ingevuld aanvraagformulier. U mag dat allemaal zelf regelen en u hebt formeel geen (dure) octrooigemachtigde nodig.

 

Die patentaanvraag blijft de eerste 18 maanden geheim. Mocht u toch niet willen dat het na 18 maanden gepubliceerd wordt, dan kun u de aanvraag voor de datum van publicatie intrekken.

 

Hoewel uw patent in Nederland na 18 maanden wordt verleend, kan diezelfde patentaanvraag in het buitenland geweigerd worden.

Uw patentaanvraag wordt altijd (ook in Nederland) beoordeeld op nieuwheid en inventiviteit en uw uitvinding moet een technisch effect hebben. Software en handelsmethoden zijn daarom meestal lastiger om te patenteren. In Nederland wordt die toets ook gedaan, maar ook al zou je uitvinding niet nieuw of inventief zijn, of heeft het betrekking op software of handelsmethoden, dan nog wordt een patent verleend. Een concurrent die het daar niet mee eens kan zelf naar de rechter gaan om uw patent ongeldig proberen te verklaren.

 

Omdat de Nederlandse patentprocedure relatief goedkoop en snel is en een voorspelbare uitkomst heeft (namelijk een geldig patent), kiezen veel MKB-ers eerst voor een Nederlandse patentaanvraag. Ik raad aan om u zich daarbij te laten begeleiden, omdat u vooral het optimaal beschermen van de uitvinding erg nauw luistert.

 

Na die eerste Nederlandse patentaanvraag kunt u alsnog besluiten om binnen een jaar buiten Nederland (bijvoorbeeld internationaal) een patent aan te vragen.

 

Waarom zou u eigenlijk een patentaanvraag willen indienen?

 

Dit zijn de belangrijkste redenen:

 

1.  U kunt vrijer communiceren met mogelijke zakelijke partners, vrienden, kennissen etc., en voorkomen dat die partner uw uitvinding eerder

     patenteert dan uzelf en daarmee uw business onmogelijk maakt.

 

2.  U kunt gemakkelijk Investeerders aan boord krijgen. Geldschieters vragen altijd om zekerheden.

     Een patentaanvraag draagt daar zeker aan bij.

 

3.  U straalt uit dat u innovatief bent. Door “patent pending” op uw product te zetten, wordt u door de buitenwereld als innovatief gezien.

     En dat bent u ook!

 

4.  U wilt concurrenten afschrikken. Hoewel de patentaanvraag geen recht geeft om concurrenten te stoppen, kunnen concurrenten wel besluiten

     om hun product te redesignen of om het niet op uw nationale markt te brengen.

 

5.  U hebt een onderhandelingsmiddel om met eventuele concurrenten die een lastig octrooi hebben, een licentie te bedingen.

 

6.  U creëert een middel om licentie inkomsten te verwerven. Ook een patentaanvraag kan al waarde hebben voor een zakenpartner.

     Het wordt natuurlijk nog meer waard, als het een verleend patent is. Ga er van uit dat je de aanvraagfase wel 3-4 jaar kunt rekken wat een erg

     onzekere periode is voor de concurrent. Dat op zich creëert ook waarde voor licentienemers en investeerders.